مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
۰
تومان

ممکن است نوع اجازٌه‌نامه های تعریف شده برای هر محصول در وب استور متفاوت باشد اما به طور کلی اجازٌه‌نامه ها به چهار دسته زیر تقسیم می شود:

  • اجازه نامه عادی

قابل استفاده تنها توسط یک نفر، در یک پروژه. این نوع لایسنس فقط بر روی یک دامنه قابل فعال سازی میباشد. و برای فعالسازی در دامنه دیگر، باید حتماً لایسنس قبلی غیرفعال شود.همچنین شما امکان فروش آنرا ندارید.

  • اجازه نامه تجاری

قابل استفاده تنها توسط یک نفر، در یک پروژه. این نوع لایسنس فقط بر روی یک دامنه و زیر دامنه های آن (حداقل ۴ مورد) قابل فعال سازی میباشد. و برای فعالسازی در دامنه دیگر، باید حتماً لایسنس قبلی غیرفعال شود.همچنین شما امکان فروش آنرا ندارید.

  • اجازه نامه حقوقی

با خرید این نوع مجوز شما فقط می توانید از محصول استفاده کنید و دیگر در سایت به فروش نخواهد رسید.

  • اجازه نامه حقوقی و تجاری

با خرید این نوع مجوز شما فقط می توانید از محصول استفاده کنید و دیگر در سایت به فروش نخواهد رسید هم چنین شما اجازه فروش آن را خواهید داشت.